Etüd ve Projelendirme

Etüd ve Projelendirme

  • 34,5 –380 kV Enerji İletim hatlarının projelendirilme çalışmaları;
  • Hat etüdü, güzergah harita, plan ve profillerinin hazırlanması.
  • Kamulaştırma plan ve dökümanlarının hazırlanması.
  • Zemin etüdleri.
  • Hat projelendirme, direk dağıtımı ve optimizasyonu